Ngày hội đến trường của bé

Tháng Chín 11, 2017 8:41 sáng
21272155_847549042062628_2530559613529970962_n

Khai Giảng năm học mới 2017-2018

21317796_847548965395969_8630280510365169594_n

Tập thể HĐSP

21430287_847548892062643_5583489104891048073_n

Tập thể HĐSP cùng các cháu