Tháng Mười Một 14, 2017 3:44 chiều
10 .22554220_1295667620555964_365516258_n

CÁC CHÁU ĐANG HỌC BÀI

11, 22627782_1295667597222633_1370702605_n

CÁC CHÁU ĐANG TÔ MÀU

15 22627730_1295667253889334_550359014_n

CÔ VÀ CHÁU LỚP MG LỚN 3 ĐANG TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG

13 22547969_1295667377222655_244965610_n

CÔ VÀ CHÁU ĐANG RA SÂN NGẮM HOA

21 22635068_1295666923889367_571086778_n

CÔ ĐANG CHO CÁC CHÁU ĂN BỮA TRƯA

BAI THAM GIA DU THI TAP SAN