HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG MN QUẢNG THUẬN

Tháng Tư 26, 2018 10:19 sáng
6_1439353892877445_500318282_n

HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC SÁCH

4_1914625026_n

CÔ HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC SÁCH Ở GÓC THƯ VIỆN NGOÀI TRỜI

8_1439353069544194_930294556_n

BÉ KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO THEO SÁCH

9_1439352786210889_1701468101_n

TRẺ CÙNG NHAU THAM GIA ĐỌC SÁCH Ở GÓC THƯ VIỆN CỦA LỚP

5_1439353922877442_2007657731_n12_1439352232877611_756092354_n

6_1439353892877445_500318282_n4_1914625026_n15_1439352919544209_1420641080_n44_3453653339529543680_n

24_1250399201771095_9158309690411581440_n

HÃY TÍCH CỰC ĐỌC SÁCH ĐỂ MỠ MANG KIẾN THỨC