các cô đang hiến máu nhân đạo

Tháng Chín 8, 2017 8:54 sáng
12439454_567408753409421_2303780445169117780_n

Cô Thắm đang hiến máu nhân đạo

Trường MN Q.Thuận Thắm Men điHiến máu nhân đạo

Cô mến đang hiến máu nhân đạo