Báo cáo kết quả tổ chức ngày sách việt nam năm 2018

Tháng Tư 24, 2018 11:08 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN QUẢNG THUẬN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /BC-TMN                                                                            Quảng Thuận, ngày 23 tháng 4 năm 2018


           BÁO CÁO

                 KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2018

 

Thực hiện quyết định số 116/BGDĐT – DGTX ngày 26/3/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ngày sách Việt Nam lần thứ 5; Kế hoach 344/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018.
Kế hoạch 592/SGDĐT- GDCN-TX ngày 09 tháng 4 năm 2018  ngày 29/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018. Phòng giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách việt Nam lần thứ 5.

Kế hoạch số  /KH-NT ngày 16 đến 25 tháng 4 năm 2018 Trường Mầm non Quảng Thuận  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5.

  1. Công tác chỉ đạo

Ngay sau khi nhận kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 5 năm 2018.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên:

– Đồng chí: Ngô Thị Thanh Huyền – HT – Trưởng ban.

Nhiệm vụ: Chỉ đạo các hoạt động , xây dựng kế hoạch triển khai , phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

– Đồng chí: Trần Thi Liễn – P. HT – Phó ban.

Nhiệm vụ:   Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV và học sinh tham gia vào ngày hội đọc sách.

– Đồng chí: Trương Thị Thảo – P. HT – Ban viên.

Nhiệm vụ:  Huy động quyên góp sách để xây dựng góc sách lớp học, tủ sách chuyên môn và giới thiệu trưng bày.

–  Đồng chí: Nguyễn Thị  Thắm – VP – Ban viên

Nhiệm vụ: Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chụp ảnh, đăng lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

– Các đồng chí GVCN các nhóm lớp có trách nhiệm hướng dẩn cho học sinh của lớp mình tham gia có hiệu quả “ Ngày hội đọc sách”  năm 2018.

  1. kết quả thực hiện theo từng hoạt động

           – Trường đã triển khai tổ chức thực hiện đến tận từng Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhóm lớp.

+ Tổ chức cho khối mẫu giáo 5-6 tuổi thi kể chuyện sáng tạo theo tranh.

+ Tổ chức cho khối mẫu giáo 4-5 tuổi thi đóng kịch (phân vai các nhân vật của từng câu chuyện, trong các bài thơ)

+ Tổ chức cho khối mẫu giáo 3- 4 tuổi thi tô màu bức tranh  Về chủ đề mùa hè.

–  Quyên góp sách từ phụ huynh học sinh trong trường, các loại sách, chuyện 30 cuốn sách vào tủ sách chuyên môn.
1. Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi:

– Được sự chỉ đạo tận tình và sát sao của Phòng GD&ĐT- TXBĐ và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên mọi hoạt động tổ chức. Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 được tiến hành thuận lợi .

– Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tham gia rất nhiệt tình và trẻ rất hứng thú tham gia hưởng ứng ngày sách Việt

–  Các nhóm lớp tích cực tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức ngày hội đọc sách.

–  Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh.

– Đa số trẻ đã có ý thức gìn giữ sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

– Thông qua ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện trong trường học

* Khó khăn
– Kinh phí nhà trường hạn hẹp nên sự đầu tư mua các loài sách phục vụ cho trẻ toàn trường chưa thật đầy đủ.

– Độ tuổi của trẻ còn nhỏ nên việc tham gia đọc sách thường xuyên của trẻ cũng có phần hạn chế.

–  Đa số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc đọc sách của con, ủng hộ sách cho góc sách của bé.

  1. Kết quả cụ thể:
TT               Nội dung hoạt động Kết quả/số lượng Ghi chú
1 Kế hoạch tổ chức Ngày sách việt nam lần thứ 5 -Từ ngày 16/ 4 đến 25/4  
2 Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học- Số chủ đề thực hiện:- Số người tham gia:  – 01

-Tất cả CB, GV, NV và 430 cháu

 
3 Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học. (Góc sách các lớp)- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học.- Số lượng sách học sinh quyên góp giúp các    trường khó khăn.

– Số lượng tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức.

– 330 Quyển- 0 quyển

 

– 0

– 430 người ( CB, GV, NV và trẻ)

 

 
4 Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách ( Cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay….)- Số lần tổ chức:- Số người tham gia: ( Kể chuyện)  

– 1 lần

 

– 30 người

 

III. Đánh giá chung
 Ngày hội đọc sách đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong tất cả CB,GV, NV, các em học sinh và được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh.

Qua đây nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc giúp CB,GV, NV và các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo, hình thành thói quen đọc sách trong nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc đọc sách, dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho bé nghe, lúc bé ở nhà, tạo mọi điều kiện tốt giúp bé rèn luyện kỹ năng và thói quen đồng thời hiểu và nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa của sách.
Vừa được đọc sách để mở mang trí tuệ, vừa được thư giản tinh thần bằng các trò chơi dân gian, bài ca dao, đồng dao đối với học sinh.
Mặc dù hạn chế về thời gian nhưng đã khơi gợi được sự hào hứng, sôi nổi và hứng thú tìm hiểu sách cho các em học sinh lứa tuổi Mầm non trong nhà trường.

  1. Đề xuất, ý kiến

Đề nghị các cấp cần quan tâm đến độ tuổi trẻ để có một số loại sách, các loại tranh ảnh có hình ảnh phù hợp với trẻ nhằm kích thích thu hút trẻ.
Trên đây là báo cáo những hoạt động cụ thể của trường Mầm non Quảng Thuận nhằm hưởng ứng và tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam năm 2018.

 

          Sau dây là một số hình ảnh các hoạt động diễn ra trong tuần lễ hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018.

         

6_1439353892877445_500318282_n                                                   Hoạt động trưng bày, hướng dẫn bé đọc sách 2018

4_1914625026_n

                                                               Cô hưng dẫn bé đọc sách ở góc thư viện ngoaì trời.

12_1439352232877611_756092354_n

Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách.    

             24_1250399201771095_9158309690411581440_n 29_5587203997657202688_n 11_1439352276210940_2144512145_n 10_1439352539544247_1784442147_n 44_3453653339529543680_n

        N